mail

Hizmetler

Şirketimizin bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavirler, dinamik ve tecrübeli kadroları ile birlikte hizmet verdiğimiz kurumların yasal defter ve belgelerini dönemler itibariyle denetime tabi tutmaktadır. Bu sayede incelemesini yaptığımız kurumda ilgili mevzuatın yerine getirilmesi sağlanırken, hatalı uygulamaların erken tespiti ve meydana gelmesi muhtemel risk ve zararların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Bu hizmetleri sunarken ana prensibimiz, kurumların faaliyetleri esnasında yaşayabilecekleri tereddütleri ve problemleri aşabilmeleri için gerekli olan en doğru ve en güncel bilgileri, mevzuat çerçevesinde ve en uygun zamanda kuruma sunmayı sağlamaktır. 

Denetimlerimiz süresince, mevzuatta meydana gelen ve kurumu doğrudan etkileyen değişiklikler ile yine mevzuatta ve sektörel bazda meydana gelen ve kurumu dolaylı yollardan etkileyen yenilikler kuruma iletilmektedir. Bu esnada problemin çözümü hakkındaki kendi yorum ve önerilerimizin sorumlulara en kısa zamanda ve anlaşılır bir şekilde iletilmesine özen gösterilmektedir.  

İncelemesi yapılan kurumların faaliyetleri esnasında karşılaştığı sorunlar için gerekli görüldüğü hallerde yetkili makamlardan görüş alınmakta ve bu görüşler çerçevesinde uygulamalar yönlendirilmektedir.  

Yukarıda özet olarak belirttiğimiz yöntem ve prensipler doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri 

» KGK Bağımsız Denetim Yetkisi

» SPK Bağımsız Denetimi

» EPDK Bağımsız Denetimi

» Kalkınma Ajansları Bağımsız Denetimi

» Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Destekli Projelerin Bağımsız Denetimi

» Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Bağımsız Denetimi

» Due Diligence Denetimi 

Vergi ve Tasdik Hizmetleri 

» Tam Tasdik

» KDV İade Tasdiki

» ÖİV İade Tasdiki

» Yerli İmalat Durum Belgesi Tasdiki

» ÖTV Tecil-Terkin Tasdiki

» Yatırım İndirimi Tasdiki

» Ödenmiş Sermaye Tespiti ve Sermaye Artırım Raporları

» TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdiki

» Özel Amaçlı Diğer Tasdikler 

Mali Danışmanlık Hizmetleri 

» Kurumsal Vergi Danışmanlığı

» Bireysel Vergi Danışmanlığı

» Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı

» Serbest Bölgeler Uygulama Danışmanlığı

» Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlıkları

» Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı

» Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı

» Revizyon Hizmetleri

» Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri 

Diğer Danışmanlık Hizmetleri 

» Muhasebe Sistemi Kurulumu ve Yeniden Yapılandırılması

» Kamu İç Kontrol Standartları Kapsamında İç Kontrol Sistemi Kurulumu

» İç Denetim-İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı

» Maliyet Kontrol Sistemleri Danışmanlığı

» Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünme Danışmanlığı

» Yeniden Yapılandırma (Revizyon)

» Sermaye Piyasası, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları

» Yerli-Yabancı Şirket Kuruluşları

» Şirketler Hukuku ve Şirketler Muhasebesi Danışmanlığı