mail

Ortaklar

Fahri Hikmet KÖKER

Fahri Hikmet KÖKER

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Denetçi

[email protected]

1961 yılında Ankara’ da doğan Fahri Hikmet KÖKER, 1987 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1990 yılından bu yana farklı sektörlerde, baş denetçi ve sorumlu ortak baş denetçi ünvanlarıyla bağımsız denetim, danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. YMM ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi olan Fahri Hikmet KÖKER aynı zamanda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Hasan Ali ARSLANALP

Hasan Ali ARSLANALP

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Denetçi

[email protected]

1957 yılında Karamürsel’de doğan ARSLANALP, 1979 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. 1986-2003 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış,  2003 yılından beri Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta ve halen Şirketimizde YMM ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak mesleğe devam etmektedir.Kocaeli SMMM Odası Temel Eğitim Staj Merkezi eğitmeni olarak SMMM sınavlarına hazırlık kurslarında ‘’Vergi Hukuku Uygulamaları’ ile ‘Meslek Hukuku Dersleri’’ vermiştir.

Rahmi UYGUN

Rahmi UYGUN

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Denetçi

[email protected]

1959 Yılında Zonguldak’ta doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Muhasebesi Bölümünden mezun oldu. 2000 ve 2003 yıllarında Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Karaelmas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi olan UYGUN, işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde finansal muhasebe, muhasebe denetimi, bilgisayarlı muhasebe dersleri vermektedir. Ayrıca TESMER Zonguldak şubesi eğitmeni olarak görev yapmıştır. Rahmi UYGUN Şirketimizde YMM ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak mesleğe devam etmektedir.

Dr. Hüseyin ÖZER

Dr. Hüseyin ÖZER

Yeminli Mali Müşavir

Denetçi

[email protected]

1952 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden Ekonomi ve Maliye bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ana bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı. Nisan 1974’de Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladığı Sayıştay Başkanlığından 2000 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerine başlayan Dr. Hüseyin ÖZER Şirketimizde YMM ve Baş Denetçi olarak mesleğe devam etmektedir.

Nursel AYKAN

Nursel AYKAN

Yeminli Mali Müşavir

Denetçi

[email protected]

1962 yılında Isparta/Yalvaç’ ta doğan Nursel Aykan, 1989 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1982 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlamış, 1988 yılından 2007 yılına kadar Vergi Dairesi müdürü olarak görev yapmış ve 2007 yılında emekli olmuştur. 2007 yılından itibaren Ankara YMM Odası’nın kayıtlı üyesi olup, yeminli mali müşavirlik hizmeti sunmaktadır. Nursel Aykan şirketimizde YMM ve Ortak Baş Denetçi olarak mesleğe devam etmektedir.

Ertuğrul TUNCER

Ertuğrul TUNCER

Yeminli Mali Müşavir

Denetçi

[email protected]

1952 yılında Tarsus’ta doğan Ertuğrul Tuncer, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1979 yılında Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak göreve başlamış ve 1993 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanmıştır. 1999 yılında Gelirler Genel Müdür yardımcılığına atanmıştır. 2001 yılında Viyana-Avusturya Türkiye Büyükelçiliği Maliye ve Gümrük Müşavirliğine atanmıştır. 2004 yılından  itibaren yeminli mali müşavirlik hizmeti sunmaktadır. Ertuğrul Tuncer şirketimizde YMM ve Ortak Baş Denetçi olarak mesleğe devam etmektedir.

Akın AKBULUT

Akın AKBULUT

Yeminli Mali Müşavir

Başdenetçi

[email protected]

1967 yılında Ardahan’da doğan Akın AKBULUT, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1991 yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış ve Baş Hesap Uzmanı olarak devam etmiştir ve 2011-2014 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu’nda Vergi Başmüfettişi olarak görev yapmıştır. 2014 yılından bu yana farklı sektörlerde, baş denetçi ve kurucu ortak baş denetçi unvanlarıyla bağımsız denetim, danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. 2014 yılından itibaren Ankara YMM Odası’nın kayıtlı üyesi olup, yayınlanmış birçok makale ve kitapları bulunmaktadır. Akın Akbulut 2018 yılından beri şirket ortağımız olup, Yeminli Mali Müşavir ve Başdenetçi olarak mesleğe devam etmektedir.

Mehmet Ali AKTAŞ

Mehmet Ali AKTAŞ

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Denetçi

[email protected]

1961 yılında İkizyaka'da doğan Mehmet Ali AKTAŞ, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde Lisans, 2001 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim, Muhasebe Finansman Bilim Dalında Yüksek Lisans (Master) ve 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.2011 yılında Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Yar. Doç, 2018 yılında da Doçentlik eğitimini tamamlamıştır. Aktaş’ın birçok dergide yayınlamış makaleleri bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir olan Aktaş, aynı zamanda eğitmenlik de yapmaktadır. AKTAŞ 2019 yılından beri şirket ortağımız olup, Yeminli Mali Müşavir ve Sorumlu Denetçi olarak mesleğe devam etmektedir.